top of page
Prostat büyümesinde embolizasyon tedavisi.

Prostat büyümesi tıpta “Benign Prostat Hipertrofisi” (BPH) olarak  adlandırılır. BPH, prostat bezinin erkeklerde artan yaşla birlikte büyümesi ve bazı şikayetlere yol açmasıdır. BPH, oldukça sık görülen bir hastalıktır. Elli yaş civarı erkeklerin dörtte birinde, 80 yaş civarı erkeklerinde yaklaşık yarısında prostat büyümesine bağlı şikayetler vardır.

BPH ne gibi şikayetlere yol açar?

Prostat büyümesinin en çok yol açtığı yakınmalar şunlardır:

  • Sık sık idrara çıkma (özellikle geceleri)

  • Aniden idrar yapma isteği

  • İdrarı yapmaya başlarken zorlanma

  • İdrar yaparken ağrı veya yanma

  • İdrar kesesinin tam olarak boşalmadığını hissetme

  • İdrar damlatma veya kaçırma

  • İşeme sırasında idrarın zayıf olarak akması

Tanı nasıl konur?

Yukarıdaki şikayetleri olan hastalarda, yapılan bazı muayene ve testlerle BPH tanısı kolayca konabilir. Bunların içinde en sık uygulananlar PSA kan testi, transrektal ultrason ve idrar akışının incelemesidir. Bu yöntemlerle hem BPH tanısı kesinleştirilir, hem BPH nın derecesi saptanır hem de prostata ait diğer hastalıklar ekarte edilebilir. Eğer PSA çok yüksekse veya prostat kanseri şüphesi varsa multiparametrik prostat MR ve görüntü kılavuzluğunda füzyon biyopsisi gerekebilir.

 

Bir BPH hastasında küçük bir prostat kanseri olsa bile, kriyoablasyon (dondurma) yöntemi ile her iki hastalığı da tek seansta tedavi edebiliyoruz. 

 

Prostat büyümesi (Benign prostat hipertrofisi

Normal ve büyümüş prostat.
PROSTAT KRİYOABLASYONU

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page