top of page
Prostat büyümesinde embolizasyon tedavisi.

Prostat büyümesinde embolizasyon tedavisi

Embolizasyon nedir?

Embolizasyon, anjio yöntemiyle bir doku ya da organın damarlarının tıkanmasıdır. Damarları tıkanan organ fonksiyonunu kaybetmez ancak belirgin olarak küçülür. Embolizasyon yöntemi, tıpta on yıllardır kanamaların durdurulmasında, kanserli dokunun küçültülmesi ya da öldürülmesinde ve rahim miyomların ameliyatsız tedavisinde başarıyla kullanılan bir yöntemdir. Embolizasyonun prostat büyümesinde kullanılması ise daha yenidir. İlk kez 2011 yılında Portekiz ve Brezilyalı girişimsel radyologlar tarafından uygulanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Prostat embolizasyonu o tarihten beri dünyanın birçok ülkesinde gittikçe artan sıklıkta uygulanmaktadır. Merkezlerimizde de 2015 yılından beri uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Nasıl Yapıyoruz?

Hastada anjio cihazında lokal anestezi altında, kalp anjiosunda olduğu gibi, kasık atardamarından girilir ve önce çeşitli filmler çekilerek prostatı besleyen atardamarlar tesbit edilir. Daha sonra, kateter adı verilen çok ince borucuklarla prostatı besleyen damarlara çok küçük tanecikler verilerek bu damarların tıkanması sağlanır. Damarları tıkanan prostat dokusu gittikçe küçülür ve prostat dokusunun içinden geçen idrar kanallarına yaptığı bası azalır. Böylece, hastada prostat büyümesinin yarattığı sıkıntılar belirgin olarak azalır ya da kaybolur. Embolizasyondan sonra, prostat küçülür ancak canlılığını ya da fonksiyonunu kaybetmez çünkü az da olsa çevredeki organların damarlarından da beslenmeye devam eder.

Prostat embolizasyonunun avantajları nelerdir?

  • Lokal anestezi altında yapılır, ağrı yoktur.

  • Hastanede yatmak gerekmez

  • İşlem sırasında ve sonrasında kanama olmaz

  • Retrograd ejekülasyon olmaz

  • Ameliyattan sonra görülebilen idrar tutamama, impotans, üretra darlığı ve kısırlık gibi problemler embolizasyonda bildirilmemiştir.

 

Hangi hastalar embolizasyona daha uygundur?

Embolizasyon tedavisi, büyük prostatı olan (80 gram ve üstü) hastalarda hem daha fazla yarar sağlar hem de teknik olarak daha rahat yapılır. Bu tür hastalarda, zaten klasik TURP ameliyatından çok, yan etkileri daha fazla olan açık prostat ameliyatı önerilmektedir, dolayısıyla ameliyat tedavisi zaten çok ideal değildir. Buna karşılık, büyük prostatı olan hastalarda prostat damarları da daha büyük olduğundan bu damarlara girmek de tıkamak da teknik olarak daha kolaydır. Bu hastalarda, özellikle tansiyon, şeker hastalığı ve damar sertliği nedeniyle damar yapısı çok bozulmamışsa embolizasyon rahatlıkla uygulanabilir.

Embolizasyon mu kriyoablasyon mu?

Merkezimizde on yılı aşkın süredir BPH hastalarında embolizasyon tedavisi yapıyoruz. Hiçbir zaman büyük bir komplikasyon görmemiş olsak da hastalarımızın yaklaşık %40'ının sonuçlardan yeterinde mutlu olmadığını gördük. Bu olayın nedeninin, BPH'de üretraya esas bası yapan periprostatik dokunun embolizasyonda yeterince küçülmemesi olduğunu düşünüyoruz. Embolizasyonda bu alanın küçülmesi, prostatın embolizasyon sonrası genel küçülme derecesine bağlıdır. Kriyoablasyon, rezum veya TURP gibi diğer tedavilerde ise tedavinin doğrudan periprostatik dokuya yönelik olması bu bölgede daha etkili olmasını sağlar.

 

Deneyimlerimize göre BPH tedavisinde kriyoablasyon embolizasyondan daha etkili olmaktadır. Bunun nedeni embolizasyonun prostatın genel boyutunu küçülterek periprostatik dokuyu dolaylı olarak etkilemesi, kriyoablasyonun ise TURP'ta olduğu gibi doğrudan prostat dokusunu etkilemesidir. Ancak TURP ve diğer ürolojik müdahalelerden farklı olarak kriyoablasyon üretraya, sperm kanallarına ve sfinkterlere zarar vermemektedir. Bu nedenle de retrograd ejekülasyon, iktidarsızlık, idrar kaçırma ve üretral daralma gibi yan etkileri yoktur. Ayrıca kriyoablasyon, diğer tedavilerden farklı olarak, hem küçük hem de büyük prostatlarda yapılabilmektedir. Bu nedenlerden dolayı merkezlerimizde BPH'de ilk tedavi seçeneğimiz transperineal kriyoablasyon yöntemidir.

Prostat büyümesinin (BPH) embolizasyon ile tedavisi.
Embolizasyon tedavisinde yan etkiler çok azdır ancak tedavi etkinliği daha sınırlıdır.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page