top of page
Osteoid osteoma da ameliyatsız tedavi mümkündür.

 

 

Osteoid osteoma, kemikte en sık rastlanan iyi huylu (benign) tümörlerden birisidir. İyi huylu kemik tümörlerinin yaklaşık %10 unu oluşturur. Osteoid osteoma, en çok 10-30 yaşları arasında görülür, erkeklerde kadınlara göre 2-3 kat daha sıktır.  Vücuttaki her kemiği tutabilir, ancak en sık rastlandığı yerler bacak kemiklerinin kenar (korteks) kısımlarıdır. Olguların ortalama %15 inde, tümör omurgaya yerleşim gösterir. Bu durumda, omurganın genellikle arka kısımlarında görülür.

Nasıl tanı konur?

Osteoid osteomada en sık rastlanan bulgu ağrıdır. Ağrının geceleri daha fazla olması ve asetil salisilik asit gibi prostoglandin sentezini azaltan ilaçlarla dramatik olarak azalması en tipik özellikleridir. Bu şikayetlerle yapılan incelemelerde genellikle tipik görüntüleme bulgularıyla tanı konabilir ve biyopsiye gerek kalmaz.

Osteoid osteomanın görüntüleme bulguları çok tipiktir. Tümörün iç kısmında, “içine yumurta bırakılmış kuş yuvasına” benzediği için nidus (yuva) adı verilen genellikle 1cm den küçük bir alan bulunur. Bu alan patolojik olarak damardan zengin bir dokudan oluşur. Bu nedenle anjiografi ve kemik sintigrafisinde kolayca görülebilir. Nidusun çevresinde ise, yoğun bir kemik reaksiyonu vardır. Orta kısımdaki nidus ve çevresindeki yoğun kemik dokusunun oluşturduğu bu görünüm en iyi tomografi ve emar incelemelerinde görülür ve osteoid osteoma için spesifik olarak kabul edilir. Hastanın yaşı ve klinik bulguları da tanıyı destekliyorsa biyopsiye gerek yoktur ve direkt olarak tedavi uygulanabilir.

Nasıl tedavi edilir?

Klasik tedavi cerrahidir ve günümüzde hala uygulanmaktadır. Özellikle tanıda kuşku varsa, cerrahi ile hem patolojik tanı konabilir hem de tedavi sağlanabilir. Ancak, hastaların büyük çoğunluğunda tipik görüntüleme bulguları ve klinik bulgular mevcuttur ve tanıda herhangi bir kuşku yoktur.

Günümüzde, osteoid osteomada tercih edilen tedavi yöntemi radyofrekans ablasyondur. Radyofrekans ablasyonda, ince bir iğne ile tümör içine girilir ve ısı enerjisi ile hem tümör hem de ağrıya neden olan sinir uçları ısı ile tahrip edilir. İşlem, tomografi rehberliğinde bir iğne deliğinden yapılır, kesi ve dikiş yoktur. Tedaviden sonra hasta genellikle aynı gün taburcu edilebilir.

Radyofrekans ablasyon tedavisi, osteoid osteoma da son 15 yılda yaygın olarak uygulanmıştır. İşlemin başarısı, en az cerrahi tedavi kadar yüksektir, ayrıca cerrahi operasyon gerektirmediğinden kanama, enfeksiyon gibi yan etkiler çok daha az görülür. Hastanede kalış süresi ve normal yaşama dönüş süreci daha kısadır. Bu avantajları nedeniyle, radyofrekans ablasyon günümüzde osteoid osteoma tedavisinde ilk tercih edilen tedavi yöntemidir. Cerrahi operasyon ise, radyofrekans ablasyonun teknik olarak uygulanamadığı küçük bir hasta grubunda tercih edilmektedir. 

Osteoid osteoma

Osteoid osteoma da tomografi ve Emar ile kolayca tanı konabilir.
Osteoid osteoma, radyofrekans ablasyonla ameliyatsız olarak tedavi edilebilir.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page