top of page
Kanserde ağrı palyasyonu için perkütan ablasyon

Onkolojide ablasyonun birincil amacı tümörü tamamen öldürmektir. Ancak bazı durumlarda hastada ağrının giderilmesi, tümörün tedavisinden daha öncelikli olabilir. Böyle durumlarda ablasyon tümörü öldürmek değil, onun yarattığı ağrıyı gidermek ya da azaltmak amacıyla kullanılabilir (palyatif ablasyon).

 

Ablasyon, onkolojide ağrı tedavisinde kullanılan en önemli yöntemlerden birisidir. Bu amaçla en sık uygulanan yöntem radyoterapi olmakla beraber, radyoterapinin ağrı tedavisi konusunda bazı dezavantajları vardır: 1. Radyoterapide ağrı azalması geç oluşur (1-2 hafta sonra), 2. Hastaların yaklaşık üçte birinde etkisizdir ve 3. Ağrısı azalan hastaların yaklaşık yarısında ağrı bir süre sonra tekrarlar. Ancak radyoterapi aynı bölgeye tekrar uygulanamaz. Buna karşılık perkütan ablasyonda etkinlik hemen başlar ve ağrı azalması daha uzun sürelidir. Ayrıca, ablasyonun yeniden yapılmasında bir sınırlama yoktur, ağrı tekrarlarsa ablasyon da aynı bölgeye defalarca uygulanabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ağrıyı gidermek amacıyla en sık uygulanan perkütan ablasyon yöntemleri, radyofrekans, mikrodalga ve kriyoablasyondur. Bu yöntemlerin hepsi etkilidir, ancak işlemin sadece lokal anestezi ile yapılabilmesi ve sinir hücrelerini ağrı yapmadan kalıcı olarak tahrip edebilmesi nedeniyle kriyoablasyon daha avantajlıdır. Her üç ablasyon yöntemi de ciltten tümör içine ya da ağrının oluştuğu bölgeye iğneler yerleştirilerek uygulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yöntemlerin haricinde, cilde hiç bir iğne batırmadan ablasyon yapabilen HIFU (Hayfu okunur) yöntemi de ağrıyı gidermek amacıyla kullanılabilir. HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) yönteminde, yüksek yoğunlukta ses dalgaları bir özel bir mercek ile vücudun dışından tümör içine odaklandırılır. Odaklandıkları birkaç milimetrelik alanda 80-100 derece civarında bir ısı oluştururlar. Bu odak tümör içinde hareket ettirilerek geniş alanlarda ablasyon yapılabilir. HIFU dünyada en çok rahim miyomlarını vücut dışından ısıtarak ameliyatsız olarak tedavi etmek amacıyla kullanılmaktadır. Amerika'da FDA (Food and Drug Administration) onaylı bir başka kullanım alanı da kemik metastazlarında ağrının giderilmesidir. Bunun için, HIFU tümörün kemik zarını (periost) tahrip ettiği alana uygulanır ve bu bölgedeki sinirler öldürülerek ağrı azaltılabilir. 

Ağrı giderici ablasyonlar

Kanser ağrısını gidermede mikrodalga, radyofrekans ve kriyoablasyon gibi ablasyon yöntemleri çok başarılı olabilir.
Kemik tümörlerinde kriyoablasyon ağrıyı gidermede son derece başarılıdır.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page