top of page
Az yapılan iğne biyopsileri, nadir biyopsier.

 

Perkütan (ciltten girerek) yapılan ve ultrasonografi, tomografi gibi görüntüleme yöntemleri rehberliğinde uygulanan kesici iğne biyopsileriyle, beyin, omurilik ile mide ve barsakların iç kısmı dışında neredeyse vücudumuzun tüm bölgelerinden başarıyla örnek alınabilir. Bunun için uygulayıcı hekimin deneyimi, iyi görüntüleme (ultrason, tomografi, emar, PET-CT gibi) ve sıvı-hava enjeksiyonu gibi bazı manipülasyonların uygulanması çok önemlidir. Aşağıdaki örneklerde, bölümümüzde yaptığımız bazı nadir biyopsi olguları sunulmuştur. Bu örnekler, perkütan iğne biyopsisinin uygulama alanının aslında ne kadar geniş olduğunu ve hastalara ne ölçüde yararlı olabileceğini ortaya koymaktadır.

Nadir biyopsiler

Penis kökündeki 7mm lik kitleye yaptığımız biyopsi.

Rektumda 1cm çaplı kitleye transgluteal yolla yaptığımız biyopsi.
Paravertebral yolla, yemek borusu (özefagus) duvarı biyopsisi.
Tomografi rehberliğinde küçük paraaortik lenf nodu biyopsisi.
Penis ökündeki kitleye perkütan iğne biyopsisi.
Dil kökündeki kitleye perkütan iğne biyopsisi.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page