top of page
Kanserde izole infüzyon tedavileri.

 

Girişimsel onkolojide önemi artan bir başka tedavi grubu da izole infüzyonlardır. İzole infüzyonlarda, vücuttaki belli bir bölgenin veya organın hem atardamarı hem de toplardamarı sistemik dolaşımdan ayrılarak izole edilir. Daha sonra, bir yandan atardamardan çok yüksek dozda kemoterapi ilacı verilirken diğer yandan da toplardamardan aynı miktarda kan dışarı alınır. Dışarı alınan kan özel filtrelerden geçirilip içindeki kemoterapi ilacı ayıklandıktan sonra kalan kan yeniden sistemik dolaşıma verilir. Böylece istenilen bölge ya da organa çok yüksek dozda (intraarteryel kemoterapiden birkaç kat yüksek) kemoterapi verilerek yüksek bir antitümöral  etki sağlanırken sistemik dolaşıma çok az ilaç geçtiğinden yan etkilerden korunulmuş olur.

 

İzole infüzyonlar bir zamanlar cerrahi yolla yapılırken, günümüzde anjiografi cihazlarında özel kateter, balon ve turnikeler kullanılarak minimal invaziv şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Girişimsel onkolojide en sık uygulanan izole infüzyonlar karaciğer (kemosatürasyon), bacak ve pelvik (alt karın) izole infüzyonlarıdır.

 

İzole karaciğer infüzyonu (kemosatürasyon):

Günümüzde en sık uygulanan izole infüzyon tedavisidir. Karaciğerin atardamar ve toplardamarları özel kateter ve balonlar kullanılarak anjiyografik yöntemlerle sistemik dolaşımdan ayrılır. Karaciğerin atardamarından, Melfalan adı verilen bir kemoterapi ilacı çok yüksek dozda karaciğere verilir. Karaciğerin izole edilmiş toplardamarından da aynı miktarda kan vücut dışına alınır. Bu kan özel filtrelerden geçirilir ve Melfalan'ın %99 dan fazlası süzülerek atılır. Melfalandan arındırılmış olan kan boyun toplardamarından yeniden vücuda verilerek kan dolaşımının devam etmesi sağlanır. Bu olay yaklaşık 1 saat boyunca tekrarlanır ve tüm karaciğer dokusu çok yüksek dozda Melfalan'a maruz bırakılır. İşlem boyunca Melfalan'ın %1 inden azı sistemik dolaşıma geçtiğinden sistemik yan etkiler azalır.  Kemosatürasyonda damar içinde çok sayıda kateter ve balon gibi yabancı cisimler bir saatten fazla kaldığından ve bazı damarlar geçici olarak bloke edildiğinden damarlarda pıhtılaşma riskini engellemek gereklidir. Bu yüzden işlemin tamamı yüksek doz kan sulandırıcı (heparin) verilerek yapılır. 

 

Kemosatürasyon en çok gözün malign melanom tümörünün (uveal malign melanom) karaciğer metastazlarında uygulanır. Bu hasta grubunda, 2010 yılında yapılan bir faz 3 çalışmasında, kemosatürasyonun sağ kalımı yaklaşık 5 kat artırdığı gösterilmiştir. Karaciğerde uygulanan kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon gibi diğer lokal tedaviler uveal malign melanom metastazlarında kemosatürasyon kadar etkili bulunmamıştır. Bu nedenle, bu hasta grubunda, günümüzde en etkili tedavi seçeneği kemosatürasyon olarak kabul edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemosatürasyon, kolanjiokarsinom ve sarkom metastazları gibi karaciğerdeki diğer kanser türlerinde de denenmiş ve belli ölçüde başarılı sonuçlar alınmıştır. Ancak, bu tür tümörlerde kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon gibi daha standart tedavi yöntemlerinden üstün olduğuna dair yeterli bilimsel kanıt yoktur. Bu nedenle, kemosatürasyon bu tür tümörlerde standart tedavi yöntemlerinin uygulanamadığı ya da başarısız kaldığı olgularda düşünülmelidir.

 

İzole bacak infüzyonu:

Sık rastlanan bir cilt kanseri olan malign melanomun bacak cildindeki metastazlarında, ampütasyona alternatif olarak uygulanan başarılı bir izole infüzyon tedavisidir. İşlem için, önce hastada tümörlerin bulunduğu bacak özel bir ısıtıcı poşet içine alınır ve sıcaklık yaklaşık 40 derecede tutulur. Amaç, cilt ısısını artırarak bacakta cilde gelen kan miktarını artırmaktır. Daha sonra, bacağın atardamar ve toplardamarlarına birer kateter yerleştirilir, kasığa da tansiyon aletinin manşonuyla sıkı bir turnike uygulanarak bacağın sistemik dolaşımdan tamamen izole olması sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu aşamadan sonra, bacak toplardamarından alınan kan önce harici bir ısıtıcı ile 40-42 dereceye kadar ısıtılır sonra da yüksek doz Melfalan ilave edilir. İstenirse Melfalan yanında Altinomisin D gibi malign melanoma etkili diğer ilaçlar da eklenebilir. Sürekli olarak, toplardamar kanı ısıtılıp ilaç eklenerek atardamardan yeniden bacağa verilir ve böylece bacağın çok yüksek dozda kemoterapi ilacına maruz kalması sağlanır. Yaklaşık 20-30 dakika süren bu işlem sırasında, hem kan hem de bacak 40-42 dereceye kadar ısıtılarak hem cilt damarları genişletilir ve ilacın cilde daha fazla gelmesi sağlanır hem de ilacın tümörler üzerindeki etkinliği artırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzole bacak infüzyonu, dünyada belli başlı bazı merkezlerde yapılan ancak sonuçları iyi bilinen klasikleşmiş bir tedavi şeklidir. Malign melanom metastazları dışında sarkom tümörlerinde de başarıyla uygulanmıştır.

 

İzole pelvik infüzyon:

Son yıllarda Japonya'da bazı merkezlerde uygulanmaya başlanan daha yeni bir izole infüzyon tedavisidir.  Bu tedavide, her iki kasıktan girilerek pelvisdeki mesane, rektum ya da rahim gibi organları besleyen "iç iliak" atardamarlara birer kateter yerleştirilir. Toplardamarlar da birer balon şişirilerek geçici olarak bloke edilir ve böylece pelvis (alt karın) bölgesi sistemik dolaşımdan izole edilmiş olur. Daha sonra, sisplatin, oksaliplatin gibi platin grubu kemoterapi ilaçları çok yüksek dozda atardamarlardan verilir, bir yandan da balonla bloke edilmiş olan toplardamarlardan vücut dışına alınır. Bu toplardamar kanı hemodiyaliz cihazına verilir ve içindeki ilaç (platin) filtre edilir. Kalan temiz kan ise boyun toplardamarından tekrar vücuda verilerek dolaşımın normal şekilde devam etmesi sağlanır. Böylece, hem pelvisdeki tümöre çok yüksek dozda kemoterapi ilacı verilerek tümöre olan etki artırılır hem de ilacın kana karışması engellenerek sistemik yan etkiler azaltılır.

İzole pelvik infüzyonu, şu ana kadar rahim ağzı kanserlerinde ve mesane kanserlerinde başarıyla kullanılmıştır. Ancak, teknik henüz yaygınlaşmamış ve uzun dönem sonuçları netleşmemiştir. Bu nedenle, şu aşamada kullanımı deneysel olarak kabul edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İzole infüzyonlar

Malign melanom karaciğer metastazlarında kemosatürasyon tedavisi.
Malign melanomun cilt metastazlarında izole bacak infüzyon tedavisi.
İzole bacak (ekstremite) infüzyon tedavisinin aşamaları.
pelvis tümörlerinde izole pelvik infüzyon tedavisi.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page