top of page
Kanser hastalarında vertebroplasti ve sementoplasti.

Bazı kanser türlerinde kemiklerde yaygın harabiyet ön plandadır. Bu harabiyet kemiklerin zayıflamasına ve özellikle omurga gibi yük taşıyan bölgelerde çökme kırıklarına (kompresyon fraktürleri) neden olabilir. Bu kırıklar hastada şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı ve eğer kırık kemikler omuriliğe basarsa nörolojik bazı problemlere neden olabilirler. Böyle hastalarda, kemiğin zayıf bölgesine iğneyle girip özel bir "çimento" enjekte edilerek kemik sağlamlaştırılabilir ve çökme engellenebilir. Çimento (sement) aynı zamanda o bölgedeki sinirleri de öldürdüğünden hastanın ağrısı da azalabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vücudumuzun herhangi bir bölgesindeki kemiğe iğneyle girip çimento enjekte etme işlemine "sementoplasti", eğer bu işlem omurlarda (vertebra) yapılırsa "vertebroplasti" olarak adlandırılır. Sementoplasti, özellikle vertebroplasti, kadınlarda ileri yaşta sık görülen kemik erimesine (osteoporoz) bağlı çökme kırıklarının tedavisinde ve önlenmesinde onyıllardır kullanılmaktadır. Kanser hastalarında ise en çok multipl miyelom adı verilen bir kemik iliği kanserinde kullanılır. Multipl miyelomda, kemik yıkımı ileri derecede artmıştır ve hastada tıpkı şiddetli osteoporozda olduğu gibi kemiklerde çökme kırıkları gelişir. Bu hastalarda vertebroplasti hem omurları sağlamlaştırır hem de çökmenin yarattığı ağrıyı azaltır. Vertebroplasti, omurların zayıfladığı ancak henüz çökmediği erken dönemde yapılırsa daha yararlı olur. Böylece kemikte çökme olmadan engellenmiş ve omurga deforme olmamış olur. Bunun için multipl miyelom gibi yüksek riski olan hastaların, belli aralıklarla emar ve tomografi ile değerlendirilmesi ve çökme riski yüksek olan zayıflamış kemiklerin tesbit edilmesi gereklidir. Multipl miyelom hastalarında kemik harabiyeti yaygın olduğundan, genellikle çok sayıda omura vertebroplasti uygulamak gereklidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akciğer, meme ve tiroid kanseri gibi kanserler de sıklıkla kemiklere ve omurgaya metastaz yaparlar. Omurgada yarattıkları harabiyet sonucu ağrı ve çökme oluşabilir. Bu tür hastalarda, genellikle önce metastaz kitlesine radyofrekans, mikrodalga ya da kriyoablasyon gibi termal ablasyon yöntemleri uygulanır, daha sonra da aynı iğne içinden vertebroplasti uygulanır. Hem ablasyonun hem de vertebroplastinin ağrıyı azaltıcı etkileri beraber kullanıldıklarında daha da artabilir.

 

Vertebroplasti

Vertebroplastide enjekte edilen sement hem kemiği sağlamlaştırır hem de ağrıyı giderir.
Multipl miyelom hastalarında, genellikle birden fazla seviyeye vertebroplasti gerekir

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page