top of page
Biyopsi merkezi, perkütan mide-barsak duvarı biyopsileri.

 

Mide, ince barsak ve kalın barsaklarda standart biyopsi yöntemi endoskopik biyopsidir. Gastroenteroloji ya da genel cerrahi uzmanları tarafından yapılan bu biyopside, ağızdan ya da anüsten girilerek mide, oniki parmak barsağı ya da kalın barsak iç kısmı (lümen) görülür ve şüpheli bölgelerden çok sayıda örnek alınır. Bu biyopsi yöntemi, içe yani lümene doğru büyüyen kitleler için idealdir. Ancak, mide-barsak kitleleri bazen içe doğru değil dışa doğru büyürler. Bu kitleler endoskopla görülemedikleri için klasik yolla parça alınamaz. İşte bu tür kitlelerde, tomografi rehberliğinde kolayca perkütan kesici iğne biyopsisi yapılabilir ve patolojik tanı konabilir.

 

Perkütan (ciltten geçerek) yapılan kesici iğne biyopsisiyle, hem mide, hem ince barsak hem de kalın barsak duvarından kaynaklanan ve dışa doğru büyüyen kitlelerden biyopsi alınabilir. Literatürdeki birçok çalışmada bu yöntemin emniyetli ve yüksek doğruluğa sahip olduğunu göstermiştir. Merkezimizde de bu tür kitlelere yıllardır perkütan biyopsi yapılmaktadır ve şu ana kadar ciddi bir komplikasyon görülmemiştir.

Mide-barsak biyopsileri

Mide duvarındaki kitlelere tomografi rehberliğinde trukat biyopsi uygulanabilir.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page