top of page
Filloides tümörde kriyoablasyon tedavisi

Memenin filloid tümörleri

Filloid tümörler memede nadir rastlanan kitlelerdir. Tüm meme tümörlerinin yaklaşık %1 ini oluştururlar. Filloid, eski Yunan dilinde "yaprağımsı" anlamına gelen bir terimdir ve filloid tümörlerin yaprağa benzer uzantıları nedeniyle bu şekilde adlandırılmışlardır. Filloid tümörler meme kanserlerinden farklı olarak süt kanallarından (duktus) ya da süt bezlerinden (lobül) değil, bunların arasındaki bağ dokusundan kaynaklanırlar. Bu nedenle, çıplak gözle bağ dokusundan kaynaklanan sarkom tümörlerine benzediklerinden "sistosarkoma filloides" olarak da adlandırılırlar.

Filloid tümörler benign (iyi huylu), malign (kötü huylu) ya da sınırda (borderline) olabilirler. Bu ayırım, görüntüleme bulgularıyla değil ancak patolojik değerlendirme ile yapılabilir. Filloid tümörlerin çoğu benigndir, yaklaşık 1/4 ü borderline, %10 kadarı da malign olabilir. Malign olanlar bazen akciğer, kemik gibi dokulara uzak metastaz yapabilirler.

Klinik olarak, filloid tümörler memenin iyi huylu bir tümörü olan fibroadenomlarla karışabilirler. Ultrason, mamografi ve MR ile bu ikisini güvenilir bir şekilde ayırmak mümkün değildir. Ancak, fibroadenomlar 20-30 yaşlarında, filloid tümörler ise 40-50 yaşlarında daha sık görülürler. Ayrıca, filloid tümörler, fibroadenomlara göre çok daha hızlı büyüme gösterirler. Bazı filloid tümörler birkaç hafta içinde 2-3cmlik boyuta ulaşabilirler. Sonuç olarak, ultrasonda fibroadenom zannedilen bir kitle eğer hıuzlı büyüme gösterirse filloid tümör akla gelmeli ve kitleden kor (trukat) biyopsi yapılmalıdır.

Nasıl tedavi edilirler?

Filloid tümörlerde klasik tedavi cerrahi olarak tümörün genişçe alınmasıdır. Cerrahiden sonra nüks oranları %10 ile %40 arasında değişebilir. Nüks eden tümörlerde yeniden kitle alınır ya da mastektomi uygulanabilir. Cerrahi sırasında kitlenin geniş olarak alınması, buna rağmen sık nüks olması ve her nükste yine geniş eksizyon yapılması zorunluluğu memede ciddi deformasyonlara neden olabilir. Bu nedenle kriyoablasyon gibi tedavi seçenekleri gündeme gelmiştir.

Kriyoablasyon (dondurma) tedavisi

Kriyoablasyon, hem fibroadenomlarda hem de meme kanserinde başarıyla uygulanan bir yöntemdir. Bu tedavi lokal anestezi altında ve ultrason rehberliğinde uygulanır. Kitlenin büyüklüğüne göre, bir ya da birkaç kriyo iğnesi ultrason rehberliğinde ciltten girilerek kitle içine yerleştirilir. Daha sonra cihaz çalıştırılarak, filloid tümör kitlesini tamamen içine alacak ve dışa doğru en az 1cm kadar taşacak şekilde bir buztopu oluşturulur ve böylece tümör ve çevresindeki doku tamamen dondurularak öldürülür. İşlem sırasında, buztopu içindeki soğukluk -140 derecelere vardığından canlı bir hücre kalması mümkün değildir. Kriyoablasyon işlemi yaklaşık 1 saat sürer. Soğuğun lokal anestezik etkisi nedeniyle hasta işlem sırasında hiç ağrı duymaz. Tedaviden sonra hasta giyinip evine gidebilir.

Filloid tümörlerde, kriyoablasyon tedavisinin cerrahiye üstünlükleri şunlardır.

1. Tedavi lokal anestezi ile, klinik ortamında yapılabilir. Yaklaşık 1 saatlik bir tedaviden sonra hasta günlük yaşamına dönebilir.

2. Tedavi birkaç iğne deliğinden yapılır, dikiş, kesi ve yara izi oluşmaz.

3. Filloid tümör meme içinde öldürülür, vücut bu dokuyu yıllar içinde yavaş yavaş küçültür. Bu nedenle memede deformasyon oluşmaz.

4. Kriyoablasyon memede deformasyon oluşturmadığından, kitlenin çevresinde çok daha geniş bir doku dondurulabilir ve filloid tümörün tekrarlama riski azaltılabilir. 

5. Filloid tümörde tekrarlama olursa, kriyoablasyon kolayca tekrarlanabilir.

 

 

 

 

Nüks filloid tümörde kriyoablasyon tedavisi

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page