top of page

Girişimsel onkolojinin anlaşılabilmesi için önce radyoloji ve girişimsel radyolojinin tanımlanması gerekir. Radyoloji, vücudumuzdaki hastalıkları ultrason, tomografi, emar ve anjiografi gibi görüntüleme yöntemleriyle inceleyerek tanı koyan bilim dalıdır. Radyologlar da, bu filmleri raporlayarak hastalıkları teşhis eden doktorlardır. Girişimsel radyologlar ise, aynı görüntüleme cihazlarını, yani ultrason, tomografi, emar ve anjiografiyi kullanarak bir çok hastalığı minimal invaziv yöntemlerle "ameliyatsız" olarak tedavi ederler.  

Girişimsel onkoloji, girişimsel radyolojinin bir yan dalıdır. Bu yan dal, son 20 yılda çok hızlı olarak geliştiğinden radyoloji ve girişimsel radyolojiden ayrı bir branş olarak değerlendirilmektedir. Girişimsel onkologlar görüntüleme cihazlarını kullanarak bir çok kanser türünde yenilikçi tedaviler uygulamaktadırlar. Bu tedaviler, ultrason ya da tomografi rehberliğinde ciltten tümör içine özel iğneler yerleştirilerek (perkütan ablasyon) ya da özel anjiyo cihazlarında tümörü besleyen atardamara ulaşıp buradan bazı maddeler enjekte edilerek (arteryel girişimler) yapılmaktadırlar. Girişimsel onkolojik işlemlerin klasik kanser tedavilerine göre önemli bazı avantajları bulunmaktadır:

1.  Cerrahi tedavilerin aksine:

  • İşlemler genel anestezi değil lokal anestezi ve hafif sedasyonla yapılır

  • Kesi ve dikiş yoktur, tüm tedaviler bir iğne deliğinden uygulanır

  • Hastanede kalmak gerekmez, hasta aynı gün evine döner.

  • Yan etki (komplikasyon) riski daha azdır.

  • Tedavi gerekirse kolayca tekrarlanabilir.

2. Radyoterapinin aksine:

  • Bazı tümörler radyoterapiye dirençlidir, ancak girişimsel tedavilerin çoğunda tedavi direnci yoktur.

  • Radyoterapide aynı bölgeye yeniden ışın vermek genellikle mümkün olmaz, çünkü belli bir dozda sonra normal dokular da zarar görür. Ancak, girişimsel işlemlerde böyle bir doz birikimi yoktur. Bu nedenle girişimsel tedaviler aynı bölgede defalarca tekrarlanabilirler.

  • Radyoterapide görülen komşu dokularda hasar ve yeni kanser oluşumu riski yoktur.

3. Kemoterapinin aksine: 

  • Lokal ve bölgesel etkisi kemoterapiden daha fazladır.

  • Sistemik yan etkiler yoktur ya da kemoterapiye göre daha azdır.

Girişimsel onkoloji nedir?

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page