top of page
Kanserde ağrı tedavileri.

 

Kanser hastalarında karşılaşılan en önemli problemlerden birisi ağrıdır. Bu hastaların yaklaşık yarısında hastalığın herhangi bir evresinde tedavi gerektiren ağrı gelişir. Son dönem kanser hastalarının ise yaklaşık üçte ikisinde şiddetli ağrı görülür. Kanserde ağrı birçok nedene bağlı olarak gelişir. En sık rastlanan neden tümörün sinirlere yayılması ya da bası yapmasıdır. Ancak bunun yanında, uygulanan kemoterapi, radyoterapi ya da cerrahi girişimler de ağrıya neden olabilir. 

 

Kanser ağrısında klasik yaklaşım ağrı kesici ilaç verilmesidir. Bu ilaçlar yetersiz kaldığında doz artırılır ya da narkotik ilaçlara geçilir. Narkotik ilaçlar da yeterli olmazsa ağrı kesici bazı girişimler uygulanır. Bu girişimlerden en önemlileri sinir blokajlarıdır. Özellikle karın bölgesindeki ağrılar için uygulanan çölyak gangliyon blokajı pankreas ve mide kanseri gibi üst karın bölgesine yerleşimli tümörlerin oluşturduğu ağrıların giderilmesinde çok başarılıdır. Benzer şekilde alt karın bölgesindeki tümör ağrılarında da hipogastrik ganglion blokajı yararlı olabilir. Kanserde en önemli ağrı nedenlerinden birisi tümörlerin kemiğe sıçraması ve kemiğin "periost" denilen dış zarını tahrip etmesidir. Ağrılı kemik tümörlerinde klasik yaklaşım radyoterapidir. Ancak radyoterapi ağrı konusunda geç (haftalar sonra) etki gösterir, hastaların %20-30 unda etkisizdir ve ağrısı azalanlarında yaklaşık yarısında ağrı tekrar eder. Bu tür hastalarda kemiğin periost kısmına yönelik yapılan perkütan ablasyon çok yararlıdır. Perkütan ablasyon hemen etki gösterir ve etkisi de radyoterapiye göre daha uzun sürelidir.

 

Bazı kanser türlerinde kemikler ileri derecede zayıflar ve omurlar vücudun ağırlığını taşıyamadıklarından çökme kırıkları (kompresyon fraktürleri) oluşur. Bu tür hastalarda, çökmenin erken döneminde kemiğe bir iğne ile ciltten girilerek özel bir çimento (sement) enjekte edilir. Vertebroplasti ya da sementoplasti adı verilen bu işlemle hem kemik sağlamlaştırılarak çökmesi engellenir hem de çimentonun sinir uçlarını tahrip etmesi sonucu ağrı azalabilir. 

 

Kanserde ağrının iyi bir şekilde tedavi edilebilmesi için, onkoloji, girişimsel radyoloji ve algoloji (ağrı uzmanlarının) işbirliği içinde çalışması çok önemlidir. Bazı hasta gruplarında ağrıya yönelik girişimlerin erken dönemde yapılmasının ağrı açısından daha iyi sonuç verdiği, hastanın yaşam kalitesini artırdığı hatta narkotik ilaçlara bağlı yan etkileri azalttığından sağkalımı da uzattığı bildirilmiştir. 

 

Ağrı tedavileri

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page