top of page
İyi huylu (benign) tümörlerde minimal invaziv girişimsel tedaviler.

Vücudumuzda iyi huylu tümörlere çok sık rastlanır. Cildimizdeki benler, siğiller, cilt altındaki lipomlar, kistler ve barsaktaki polipler bu tür iyi huylu tümörlere örnektir. Bunların dışında tiroid nodülleri, meme fibroadenomları, rahim miyomları, karaciğer ve yumuşak dokudaki hemanjiomlarla çeşitli organlardaki   kistler diğer sık rastlanan iyi huylu kitlelerdir. İyi huylu tümörler normalde zararsızdır, ancak küçük bir kısmı ileride kansere dönüşebilir. Bu tür tümörlerin kanserleşmeden önce tedavi edilmesi gerekir. Bunun dışında da iyi huylu tümörler eğer büyürlerse, şikayet yaparlarsa ya da görüntü bozukluğu oluştururlarsa yine tedavi uygulanır.

Vücudumuzdaki iyi huylu tümörlerde klasik tedavi cerrahi operasyon olmakla birlikte girişimsel radyolojik yöntemler gittikçe daha sık olarak uygulanmaktadır. Bu tedavilerin avantajı, iğne deliğinden yapılmaları, kesi ve dikiş izi olmaması, kozmetik görünümün bozulmaması, lokal anestezi ile ağrısız olarak yapılmaları, hastanede yatış gerekmemesi, hastanın normal yaşama hemen dönebilmesi ve tedavi riskinin çok daha düşük olmasıdır. Girişimsel radyolojik yöntemlerle (minimal invaziv tedaviler) en çok tedavi edilen iyi huylu tümörler rahim miyomları, tiroid nodülleri, meme fibroadenomları, hemanjiomlar ve çeşitli organlardaki kistler olarak sıralanabilir. 

İyi huylu (benign) tümörler

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page