top of page
Prostat büyümesinde embolizasyon tedavisi.

Prostat büyümesinde kriyoablasyon (dondurma tedavisi)

Kriyoablasyon nedir?

Kriyoablasyon, hastalıklı dokuların -140 dereceye varan soğuklukta dondurulmasına dayanan bir perkütan ablasyon yöntemidir. Dondurulan ve canlılığını kaybeden doku vücudun bağışıklık hücreleri tarafından hızla küçültülür. Sidik kanalına bası yapan doku bu yöntemle dondurulduğunda vücudun doğal mekanizmasıyla küçültülür ve sidik kanalına yaptığı bası ortadan kalkar. Bu şekilde işeme fonksiyonu düzelir. Dünyada prostat kanserinin tedavisinde sıklıkla kullanılan bu yöntem, Avrupa'daki birkaç merkez ile birlikte bizim merkezlerimizde prostat büyümesinde yıllardır (BPH) başarıyla uygulanmaktadır.

Nasıl başladık?

Kriyoablasyon tedavisi Varisson Radyoloji merkezlerimizde yaklaşık yirmi yıldır uyguladığımız bir yöntemdir. Bugüne kadar binlerce hastada kanserlerde (prostat, böbrek, akciğer, karaciğer, yumuşak doku, meme, pankreas ve tiroid) ve iyi huylu tümörlerde (fibroadenomlar, desmoid tümörler ve tiroid nodülleri) başarıyla kullandığımız bu yöntem dünyada da prostat kanseri tedavisinde 30 yılı aşkın bir süredir en sık uygulanan tedavilerden biridir. Prostat kanserinde çok başarılı olmasına rağmen kriyoablasyon yakın zamana kadar BPH tedavisinde kullanılmıyordu. Biz de ilk olarak merkezlerimizde kanser nedeniyle kriyoablasyon uyguladığımız hastaların BPH semptomlarının da düzeldiğini fark ettik. Bu gözlemden yola çıkarak, hem kanseri hem de BPH şikayetleri olan hastalarda prostat kanserini dondurduktan sonra ayrıca üretra (sidik kanalı) etrafındaki prostat dokusunu da dondurmaya başladık ve bu hastalarda, sadece kanserin değil aynı zamanda prostat şikayetlerinin de ortadan kalktığını gördük. Zaman içinde, kanser olmayan BPH hastalarını da kriyoablasyon kullanarak tedavi etmeye başladık. Büyük bir mutlulukla belirtmek isteriz ki, şu ana kadar tüm hastalarımızın BPH semptomlarında önemli bir iyileşme olduğunu ve hiçbirinde retrograd ejekülasyon, iktidarsızlık, idrar kaçırma ve üretra daralması gibi önemli bir yan etki gelişmediğini görmedik. Bu deneyimimize dayanarak, artık tüm BPH hastalarımızda dondurma (kriyoablasyon) yöntemini öneriyoruz ve bu yöntemin kısa süre içinde BPH tedavisinde ilk seçilecek yöntem haline geleceğine inanıyoruz. 

Nasıl Yapıyoruz?

Hastada perine adı verilen anüs ile testis arasındaki bölge dezenfekte edilerek ultrason rehberliğinde kriyoablasyon iğnesi ile prostata girilir. İğne üretra dediğimiz sidik kanalının 1 cm kadar dış kısmına yerleştirilir ve bu bölge -140 derecede dondurulur. Sidik kanalının her iki tarafı bu yöntemle dondurulurken sidik kanalı yerleştirilen sonda içinde devridaim eden ılık su ile korunur. Bu şekilde sidik kanalına bası yapan prostat dokusu dondurulurken sidik kanalının zarar görmesi engellenir. Dondurulan doku canlılığını kaybeder, vücut tarafından küçültülür ve böylece idrar kanalına yaptığı bası ortadan kalkar.

Kriyoablasyon işleminden sonra hasta birkaç saat gözlenip sondası çekildikten sonra evine gönderilir.

Kriyoablasyonun avantajları nelerdir?

  • Lokal anestezi altında yapılır, ağrı yoktur.

  • Hastanede yatmak gerekmez

  • Sidik kanalına bası yapan doku direkt olarak tedavi edildiğinden ameliyata benzer ölçüde etkilidir. Ancak ameliyatta penisten girilerek sidik kanalı ve çevre doku travmatik bir şekilde kazınır ve bu esnada sidik kanalı ve meni kanalları hasar görür. Kriyoablasyonda ise penise ve sidik kanalına dokunulmaz, kanala bası yapan doku prostata girilerek direkt olarak dondurulur. Bu nedenle işlem travmatik değildir, sidik kanalı ve meni kanalları etkilenmez. Dolayısıyla:

    • Retrograd ejekülasyon olmaz

    • Ameliyattan sonra görülebilen idrar tutamama, impotans, üretra darlığı ve kısırlık gibi problemler çok nadirdir ya da görülmez.

  • Eğer hastada prostat içinde kanser saptanırsa, aynı seansta hem kanser hem de BPH için tedavi uygulanabilir. Böylece hasta hem prostat kanserinden hem de BPH şikayetlerinden tek seferde kurtulabilir.

  • BPH için tedavi edilen hastada, eğer üretra etrafında önceden bilinmeyen kanser odakları varsa, bu bölge dondurulacağından mevcut kanser odakları da temizlenmiş olur. 

Hangi hastalar uygundur?

Embolizasyon tedavisi sadece büyük prostatlara uygulanırken, kriyoablasyonda prostat boyutu önemli değildir. BPH tanısı alan tüm hastalarda kriyoablasyonu güvenle uygulayabiliriz.

 

 

Kriyoablasyonda buztopu (iceball) oluşumu
PROSTAT KRİYOABLASYONU

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page