top of page
Böbrek kanserinde girişimsel radyoloji

Evre 4 pankreas kanserinde yeni tedavi yöntemlerimiz

Evre 4 pankreas kanserinde, pankreastaki tümör karaciğer, akciğer ve karın zarı (periton) gibi organlara yayılmıştır. Bu evrede önerilen tek tedavi kemoterapidir, ancak klasik kemoterapi ile yaşam süresi oldukça kısadır.

Evre 4 pankreas kanserinde perkütan ablasyon yararlı mıdır?
Pankreas kanseri hastalarında bazı evre 4 hastalarda ablasyon tedavisi çok yararlı olabilir. Örneğin pankreas kanseri sadece karaciğere ya da akciğere yayılmışsa ve metastazların sayısı çok fazla değilse, pankreastaki tümöre kriyoablasyon, karaciğer ve akciğerdeki tümörlere de yerleşim ve büyüklüklerine göre kriyoablasyon ya da mikrodalga ablasyonu uygulayabiliriz. Üstelik tüm bu tedavileri tek seansta ya da 1-2 gün arayla 2 seansta bitirebiliriz. Bu şekilde hastanın vücudundaki tümör yükünün %80-90 ını ortadan kaldırabilmemiz mümkündür. 

Ablasyon işlemlerinden sonra, hastada tümöre spesifik bağışıklığı artırmak için genellikle intratümöral immünoterapi uyguluyoruz. Bunun için, ablasyon yaptığımız tümörlere immün kontrol noktası inhibitörleri dediğimiz ilaçları düşük dozda enjekte ederek vücudun bağışıklık sistemini aktive ediyoruz. 


Perkütan ablasyon hasta kemoterapi alırken uygulanabilir mi?
Sadece pankreas kanserinde değil tüm kanser hastalarında perkütan ablasyon tedavileri hasta kemoterapi almakta iken uygulanabilir. Bunun için, uygulanan kemoterapi sonucu hastanın kan değerlerinin özellikle trombositlerin çok düşük olmaması ve genel durumunun kötü olmaması yeterlidir. Eğer kan değerleri düşükse, hastaya önce kan ürünleri verilerek değerler normalleştirilebilir ve sonra ablasyon uygulanabilir.

Ancak, yeni evre 4 pankreas kanseri tanısı alan bir hastada eğer kemoterapi henüz başlanmamışsa, perkütan ablasyon tedavilerini önce uygulamayı tercih ederiz. Çünkü bazı hastalarda kemoterapi nedeniyle kan değerleri kalıcı olarak düşebilir, hastanın genel durumu kötüleşebilir ya da enfeksiyon kapabilir. Bu durumda ablasyon tedavisini uygulamak mümkün olmayabilir. Oysa önce perkütan ablasyon uygulanırsa kemoterapi için bir engel oluşmaz. Bu nedenle, kemoterapi başlanmayan evre 4 hastalarda eğer perkütan ablasyon tedavisi uygunsa, önce ablasyon yapılmasını hastanın daha sonra da kemoterapiye devam etmesini öneriyoruz.  


Evre 4 pankreas kanserinde ablasyon tedavilerinin yararları nelerdir?
1. Hastayı yoran ve diğer tedavilere, örneğin kemoterapiye engel olan bir tedavi değildir. Ablasyon lokal anestezi altında iğne deliğinden yapılır, işlem sadece 1-2 saat sürer. Hasta aynı gün taburcu olabilir.
2. Tek bir seansta, vücuttaki tümör yükünün %80-90 ını ortadan kaldırmak mümkündür.
3. Kriyoablasyon pankreas kanserine bağlı ağrıyı gidermede en etkili yöntemlerden biridir. Kriyoablasyon sonrası ağrısı azalan hastanın kemoterapi gibi diğer tedavileri alması kolaylaşır.
4. İmmünoterapi ile ablasyon tedavileri birbirlerinin etkisini artırırlar (sinerji). Ablasyon sonrası intratümöral immünoterapi ile hem lokal hem de sistemik bağışıklık artırılabilir. 
5. Kanser nüks ederse kriyoablasyon aynı bölgede defalarca tekrarlanabilir.


Sonuç olarak, merkezlerimizde, bazı evre 4 pankreas kanserlerinde kriyoablasyon ve diğer ablasyon tedavileri uygulanmaktadır. Eğer hastada, pankreastaki kanser dışında perkütan ablasyon ile tedavi edebileceğimiz karaciğer, akciğer ya da lenf nodu metastazları varsa, hem pankreas kitlesine hem de metastazlara perkütan ablasyon tedavisi uyguluyoruz. Bu hastalarda da önce çölyak blokajı ve ardından pankreas kriyoablasyonu yapılmakta daha sonra da diğer metastazlara müdahale edilmektedir. Karın boşluğunda çok yaygın sıvısı (asit) olan evre 4 pankreas kanseri hastaları maalesef bu tedavi için uygun değildirler, bu tür hastalar için ablasyon tedavilerini önermiyoruz.


Başka tümörler pankreasa metastaz yaparsa kriyoablasyon uygulanabilir mi?

Evet, başarıyla uygulanabilir. Pankreasa metastaz nadir görülür, pankreas kanserlerinin sadece %2 si başka tümörlerin metastazıdır. En çok metastaz yapan tümörler böbrek, akciğer, meme ve tiroid gibi kanserlerdir. Metastaz sadece pankreasta ise hasta tek başına kriyoablasyon ile tedavi edilebilir. 

0187.jpg
İzole pankreas metastazlarında kriyoablasyon başarılı bir seçenektir.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page