top of page
Kriyoablasyonda buztopu (iceball) oluşumu

Evre 3 pankreas kanserinde yeni tedavi yöntemlerimiz

Evre 3 pankreas kanserinde tümör hala pankreastadır, diğer organlara yayılmamıştır. Ancak tümör karaciğer ve barsak damarlarını sardığı için ameliyat edilememektedir. Aslında lokal kalmaya eğilimli olan ve bu nedenle öncelikle lokal tedavilerin uygulanması gereken bu evrede maalesef cerrahi ve radyoterapi gibi lokal tedavi seçenekleri uygulanamamaktadır. Bu nedenle Evre 3 pankreas kanserli hastalara tüm dünyada önerilen tek tedavi seçeneği sistemik kemoterapidir. Ancak sistemik kemoterapinin bu hastalarda etkisinin sınırlı olduğu bir çok çalışmada kanıtlanmıştır.

Perkütan ablasyon iyi bir lokal tedavi seçeneği olabilir mi?
Lokal seyretme eğiliminde olan Evre 3 pankreas kanserinde iyi bir lokal tedavi olmaması hastalar için en büyük problemdir. Perkütan ablasyon bu önemli eksikliği giderebilir ve hastaların yaşam süresi ve kalitesini artırabilir. Varisson Radyoloji Kliniklerimiz, pankreas kanserine ablasyon alanında dünyada en deneyimli merkezler arasındadır.  Kliniklerimizde 2012 yılından beri Evre 3 pankreas kanserinde tüm ablasyon yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemlerin içinde, bizim deneyimimize göre en başarılı ve emniyetli olanı kriyoablasyon (dondurma) tedavisidir. 


Evre 3 pankreas kanserinde neden kriyoablasyonu tercih ediyoruz?
1. Kriyoablasyon lokal anestezi altında iğne deliğinden yapılır, işlem sadece 1-2 saat sürer.
2. İşlem sırasında ve sonrasında ağrı çok azdır. Soğuğun doğal lokal anestezik etkisi ağrıyı önler.
3. İşlem sırasında dondurulan alan ultrason ve tomografide net olarak görülür. Bu alan istenildiği gibi küçültülüp büyütülerek çevre dokuya zarar vermeden maksimum etki sağlanır.
4. Hasta aynı gün ya da bir gün merkezimizde kaldıktan sonra normal yaşamına dönebilir.
5. Kriyoablasyon pankreas kanserine bağlı ağrıyı gidermede en etkili yöntemlerden biridir. Kriyoablasyon sonrası ağrısı azalan hastanın kemoterapi gibi diğer tedavileri alması kolaylaşır.
6. Kriyoablasyonla pankreastaki kitlenin yaklaşık %80-90 ı dondurularak öldürülebilir. Gerekirse radyoterapi ve tümör içi immünoterapi yöntemleriyle desteklenerek uzun süreli lokal tedavi sağlanabilir. 
7. Kanser nüks ederse kriyoablasyon aynı bölgede defalarca tekrarlanabilir.


Nasıl uyguluyoruz?
Kliniklerimizde tüm pankreas ablasyon tedavileri ultrason ve tomografi rehberliğinde, lokal anestezi ve sedasyon altında yapılır, genel anestezi ya da spinal anestezi gibi riskli yöntemler kullanılmaz. Bu hastalarda, öncelikle hastanın işlem sırasında ve sonrasında ağrı duymaması için çölyak ganglion blokajı yaparız. Daha sonra ultrason ve tomografi rehberliğinde kriyoablasyon iğnesini pankreasa yerleştiririz ve cihazı çalıştırırız. İğnenin ucunda oluşan buz topu ultrason ve tomografide elips şeklinde siyah bir alan olarak görülür. Gerekirse bu iğnede yer değişikliği yaparak ya da birden fazla iğne kullanarak oluşan buz topu tümörü tamamen kapsayana kadar işleme devam ederiz.  Evre 3 hastalarda pankreas kriyoablasyon işlemi yaklaşık 1.5 saat kadar sürer. İşlemden sonra hasta 3-4 saat kadar gözetim altında tutulduktan sonra ciddi bir şikayeti olmazsa evine gidebilir.
Kriyoablasyon işlem sırasında kanserin çevrelediği damarlara zarar verir mi?
Hayır, iğne direkt olarak damarlara girmediği sürece kriyoablasyon damarlara zarar vermez. Çünkü damarların içinden +37.5 derecede hızla akan kan oluşan soğukluğu alıp götürdüğü için damar duvarı hiç bir zaman zarar görecek kadar soğuyamaz. Bu özelliği nedeniyle kriyoablasyon damarlara zarar vermez. 

Sonuç olarak, kriyoablasyon yöntemi ile pankreastaki damarlara hiç bir zarar vermeden bu bölgedeki tümörün %80-90 ını bir seferde dondurarak öldürmemiz mümkün olmaktadır. Kriyoablasyon ile birlikte yaptığımız çölyak banglion blokajı ile de işlem sırasında ve sonrasında hastanın duyacağı ağrıyı minimize edilmektedir. Blokaj + kriyoablasyon kombinasyonu pankreas kanseri ağrısında en etkili lokal tedavi yöntemidir.


Evre 3 pankreas hastalarının çoğunda kriyoablasyon ile sinerji (birbirlerinin etkisini artırma) oluşturmaları nedeniyle 2 tedavi yöntemi daha uygulamayı tercih ediyoruz. Bunlar tümör içi immünoterapi ve radyoterapidir:

1. İntratümöral (tümör içi) immünoterapi: Kriyoablasyon immünoterapinin etkisini en fazla artıran ablasyon yöntemidir. Bu nedenle kriyoablasyon tedavisinden 2 hafta kadar sonra, dondurduğumuz alana immün kontrol noktası baskılayıcı ilaçlar (Nivolumab gibi) enjekte ederek kanser hücrelerini bağışıklık sistemine daha iyi tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu tedaviyi en az birkaç kez tekrarlıyoruz.

2. Radyoterapi: Ablasyonlarda en yüksek etki tümörün orta kısımlarında iğnenin çevresindeki alanlarda oluşur. İğneden uzaklaştıkça ve tümörün dış bölgesine yaklaştıkça ablasyonun etkisi azalır. Radyoterapi de ise durum tam tersidir. Radyoterapi tümörün dış kısımlarına daha fazla, iç kısımlarına ise daha az etkilidir. Bu nedenle kriyoablasyondan sonra radyoterapi uygulanması öldürülen doku miktarını artırabilir ve tümörün tekrarlama ihtimalini düşürebilir.

 

Evre 3 pankreas kanserinde kriyoablasyon (dondurma) ideal ablasyon yöntemidir.
Evre 3 pankreas kanserinde kriyoablasyon işleminin aşamaları ve buz topunun tomografi görünümü.
Evre 3 pankreas kanserinde kriyoablasyon ve intratümöral immünoterapi.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page