top of page

Girişimsel kanser tedavileri hangi hastalarda

uygulanabilir, hangi hastalarda yararlı olmaz?

                                                       

Kanserde, her tedavi yöntemi her hastada iyi sonuç vermez. Klasik tedaviler olan cerrahi, kemoterapi ve radyoterapinin hangi hastalara uygulanabileceği hangi hastalara uygulanamayacağı tüm dünyada bilinmektedir. Ancak, girişimsel tedaviler az sayıda merkezde uygulanabildiğinden ve daha yeni bir tedavi yöntemi olduklarından hangi hastalarda uygulanabilecekleri pek bilinmez. Aşağıda belirtilen hususlar hastalarımıza bu açıdan yol gösterici olacaktır.

Girişimsel tedaviler hangi kanser hastalarında daha uygundur?

1. Yavaş seyir gösteren kanserler. 

2. Sayıca az olan kanserler.

3. Tek bir organda (örneğin karaciğer, akciğer, böbrek gibi) yerleşim gösteren kanserler.

4. Karaciğer, akciğer, boyun ve kol-bacak bölgesinde yerleşimli kanserler.

5. Sadece karaciğerde ya da ağırlıklı olarak karaciğerde yerleşimli metastazlar.

6. Sayıca çok fazla olmayan veya yavaş büyüyen akciğer metastazları 

Girişimsel tedaviler hangi kanser türlerinde yararlı değildir?

1. Hematolojik kanserler (Lösemi, lenfoma vs).

2. Akciğer kanserinin "küçük hücreli" olan tipi.

3. Beyin ve omurilik kanserleri.

4. Yemek borusu, mide, incebarsak ve kalın barsak kanserleri (Rektum kanseri hariçtir, ayrıca bu kanserlerin karaciğer ve akciğer metastazlarına girişimsel tedaviler uygun olabilir).

5. Çok sayıda organ sistemine (kemik, beyin, lenf düğümleri gibi)  aynı anda yayılmış kanserler.

6. Çok hızlı büyüyen ve yayılan (agresif seyirli) kanserler.

7. Yatalak ve genel durumu kötü, terminal dönem hastalar.

Kanserde Girişimsel Tedavi Yöntemleri

Prof. Dr.Saim Yılmaz

0850 255 24 23

 Danışma formu 
BAYRAK 01.jpg
1280px-flag_of_the_united_kingdom.svg.pn
bottom of page